Puistoblues kestävällä kehityksellä

Tällä hetkellä jo käytetään paikallisia ja lähialueiden palveluita tapahtuman toteuttamiseen. Myös tapahtumaan tulevia myyjiä ja alihankkijat ohjeistetaan ympäristöystävällisyyteen. Yhteistyöhön haetaan vastuullisia toimijoita. Oheistuotteiden materiaaleihin kiinnitetään huomiota. Mietitään ja teetetään tapahtumasta jäävien materiaalien avulla uusia tuotteita ja kierrätetään tarkasti. Alihankinnoissa kiinnitetään huomiota monivuotisuuteen suunnittelemalla somisteet ajattomiksi ja valitsemalla kierrätettäviä materiaaleja. Hiilijalanjälki tullaan kartoittamaan mahdollisimman pian.

Tapahtuma ohjeistaa osallistujiaan kierrätykseen sekä kestävän kehityksen arvojen mukaiseen toimintaan festivaalilla. Yleisöä ohjataan mm. käyttämään julkisia kulkuvälineitä sekä pakkaamaan pikinik-eväänsä ympäristöystävällisesti. Yleisöä neuvotaan kierrätyksessä.

@ Mia Järvisalo

@ Satu Hart

Tällä hetkellä tapahtumassa kierrätetään niin pitkälle kuin mahdollista. Myös jatkossa etsitään eri toimijoita, jonka kanssa kierrätystä saadaan tehostettua entisestään sekä neuvomaan sidosryhmiä ja yleisöä kierrätykseen.

Tällä hetkellä organisaation sisällä toimia seurataan jokaisella vastuualueella. Uusien materiaalien hankintaan seurataan ja rajoitetaan tiukasti, tarpeettomaksi jäänyt materiaali kierrätetään uusiokäyttöön. Vastuuhenkilöiden vastuulle kuuluu seurata ja kehittää oman vastuualueensa kierrätystä sekä uusien materiaalien hankintaa. Turhan jätteen kertymistä tulee välttää ja mm. kestoastioita käytetään mahdollisuuksien mukaan ja kertakäyttöastia tulee olla kierrätettävistä materiaaleista.

Arvomme

Haluamme tuoda rytmimusiikin kulttuuria ja bluesmusiikkia kaikkien saataville. Tärkeitä arvoja meille on kestävä, turvallinen, yhteisöllisyys, paikallisuus ja tasa-arvoisuus niin kävijöille kuin talkoolaisillemme.

Tapahtumassa käy vuosittain runsaasti lapsi-, vanhus-, ja erityisryhmiä, jotka on huomioitu myös pääkonsertin ja Blueskadun järjestelyissä. Tapahtumassa verkostoituu vuosittain useita alan artisteja sekä muita toimijoita. Usealle alan ammattilaiselle Puistoblues on yksi vuoden kohokohtia ja paikka, jossa suomalaista blueskulttuuria viedään eteenpäin.

Puistobluesilla on pitkä perinne perhetapahtumana. Pääkonsertin piknik-henki sekä nelipäiväinen lastentapahtuma Kakarablues tekee Puistobluesista erityisesti lapsiperheitä kiinnostavan festivaalin.

@ Atte Leskinen

@ Satu Hart

Toteutamme Puistobluesia yhdessä talkoohengessä

Puistoblues on vapaa-ajan harrastus, josta lähdetään hakemaan vastapainoa omalle työlle sekä kehittämään itseään ja taitojaan monipuolisesti. Organisaation talkoolaiset koostuvat tasa-arvoisista ihmisistä riippumatta heidän erilaisista henkilökohtaisista taustoistaan. Talkoolaisille tapahtuma on tärkeä myös siksi, että se mahdollistaa osallistumisen sosiaaliseen ja yhteisölliseen toimintaan.

Tasa-arvoinen ja talkoohenkinen puistoblues

Erilaiset kävijät otetaan huomioon koko Puistoblues-tapahtuman järjestelyissä. Henkilökohtaisilla avustajilla on maksuton sisäänpääsy Puistobluesin tilaisuuksiin lipunostajan mukana. Puistoblues on myös osa valtakunnallista ystävänkorttitoimintaa, jolla tuetaan kehitysvammaisten mahdollisuuksia osallistua yleisötapahtumiin.

Tällä hetkellä organisaation sukupuoli jakauma on arvion mukaan kutakuinkin 50/50. Yhdistyksen hallituksessa on ollut naisia ja miehiä sen aloittamisesta lähtien.

@ Seppo Lindfors

@ Satu Hart

Työ Puistobluesissa perustuu vapaaehtoisuuteen, jonka vuoksi työssä viihdytään poikkeuksellisen hyvin. Organisaation eri osa-alueiden noin 50 vastuuhenkilöä vastaavat oman vastuualueensa talkoolaisista ja työn toteuttamisesta.

Talkoolaisten työhyvinvointia seurataan säännöllisesti järjestettävissä kokouksissa. Kukin vastuualue tapaa talkoolaisiaan säännöllisesti palavereissa, joissa työn sisällöistä ja työvuoroista sovitaan. Tapahtuman jälkeen vastuuhenkilöt keräävät palautetta talkoolaisilta, joka käydään kootusti läpi erillisessä vastuuhenkilöiden tapaamisessa. Tässä palautepalaverissa tuodaan esiin talkootyöhön liittyvät mahdolliset epäkohdat sekä arvioidaan ja kehitetään toimintaa. Työhyvinvoinnin tärkeä indikaattori Puistoblues-yhteisössä on myös talkoolaisten määrä, jonka muutokset kertovat organisaatiolle työskentelemisen mielekkyydestä kullakin osa-alueella.

Keep our Puistoblues tidy

Jo vuodesta 1988 olemme julistaneet puhdasta tapahtumaa. Tuo tullessasi, vie mennessäsi on tärkeä sanoma kävijöille ja yhteistyökumppaneille.

Meille jokainen kävijä, toimitsija ja talkoolainen on tärkeä yksilö. Ole poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia. Me haluamme, että jokaisella on oikeus musiikkiin taustaa katsomatta.

@ Atte Leskinen